Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. anathematise
  KK[əˋnæθəmə͵taɪz] DJ[əˋnæθimə͵taiz]
  • 1. = anathematize

  • vi. & vt.

   【宗】詛咒;宣告(將……)逐出教門;強烈譴責
  • anathematize的動詞過去式、過去分詞
  • anathematize的動詞現在分詞、動名詞
 1. 4 個搜尋結果