Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. anathematize
  KK[əˋnæθəmə͵taɪz] DJ[əˋnæθimətaiz]
 2. vi. & vt.

  • 1. 【宗】詛咒;宣告(將……)逐出教門;強烈譴責

 3. 變化形

  • 動變: anathematized,anathematized,anathematizing

  • anathematize的動詞過去式、過去分詞
  • = anathematize
  • anathematize的動詞現在分詞、動名詞
 1. 4 個搜尋結果