Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. chi-chis

  • chi-chi (= chichi)的名詞複數
  • 相關詞
  • adj.
   精緻的
  • n.
   希臘文第二十二個字母(相當英文之Kh或Ch)
  • chi的名詞複數
  • 希臘字母的第22字

  PyDict

  • ph.
   【漢】太極;太極拳
  • ph.
   【漢】太極;太極拳
  • n.
   太極拳 to practise tai chi 練太極拳
  • ph.
   太極拳
  • ph.
   太極拳
  • 1
  • 2
  • 下一頁