Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. pit-a-pat

  • KK[ˋpɪtə͵pæt]
  • DJ[ˋpitəˋpæt]

  美式

  • n.
   吧嗒吧嗒的響聲,劈劈啪啪的聲音
  • adv.
   吧嗒吧嗒地,劈劈啪啪地
  • vi.
   吧嗒吧嗒響,劈劈啪啪地走
  • 釋義

  名詞

  • 1. 吧嗒吧嗒的響聲,劈劈啪啪的聲音

  副詞

  • 1. 吧嗒吧嗒地,劈劈啪啪地

  不及物動詞

  • 1. 吧嗒吧嗒響,劈劈啪啪地走
  • 更多解釋
  • IPA[ˌpɪtəˈpæt]
  • adv.
   劈劈啪啪地 my heart goes pit-a-pat every time I see her 每次見到她我的心就噗噗直跳
  • n.
   劈啪聲; 噗噗聲