Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. U-turn

  • KK[ˋjut͵ɝn]
  • DJ[ˋju:tə:n]

  美式

  • n.
   (車輛等的)迴轉;(方針、政策等的)急速轉變
  • 相關詞
  • ph.
   【口】徹底改變政策 The government has done a U-turn on its economic policy. 政府的經濟政策已經完全改變了。
  • ph.
   禁止掉頭
  • ph.
   禁止掉頭
  • 更多解釋
  • IPA[ˈjuːtɜːn]
  • n.
   U形轉彎 ‘no U-turns’ “禁止掉頭” to do a U-turn on sth. 在某事上徹底轉變