Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. fowl

  • KK[faʊl]
  • DJ[faul]

  美式

  • n.
   禽[C];家禽(雞,鴨,鵝等)[C]
  • vi.
   打(或捕)野禽
  • 名詞複數:fowls, fowl

  • 過去式:fowled 過去分詞:fowled 現在分詞:fowling

  • 釋義
  • 同反義
  • 相關詞
  • n.
   名詞
  • 1. 禽[C]
  • 2. 家禽(雞,鴨,鵝等)[C]

   We had a roast fowl for dinner. 我們晚餐吃烤禽。

  • 3. 禽肉[U]
  • 4. 【古】(現僅用於複合詞中)鳥[C][U]
  • vi.
   不及物動詞
  • 1. 打(或捕)野禽

  同義詞

  n. 禽;家禽

  • n. 捕獵野禽

  • fowl的名詞複數

  • fowl的動詞過去式、過去分詞

  • 捕鳥,打鳥

  Powered by PyDict

  • ph. 獵鳥;獵禽;鬥雞

  • ph. 【鳥】珠雞

  • ph. 水產

  • 1
  • 2
  • 3
  • 下一頁
  • 更多解釋
  • IPA[faʊl]

  美式

  英式

  • n.
   家禽
  • 鳥,飛禽,家禽打鳥

  Powered by PyDict

 2. 知識+