Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. Jerry

  • KK[ˋdʒɛrɪ]
  • DJ[ˋdʒeri]
  • n.
   【男名】傑瑞,傑利;【女名】傑瑞
  • 相關詞
  • ph. 四方形油罐

  • vt. 草率建造;偷工減料地建造

  • adj. 偷工減料建成的

  • n. 偷工減料的建造商

  • jerry-build的動詞現在分詞、動名詞

  • 草率建築,偷工減料地營造

  • 偷工減料的建築

  • 1
  • 2
  • 下一頁
  • 更多解釋
  • KK[ˋdʒɛrɪ]
  • DJ[ˋdʒeri]

  美式

  • n.
   【英】【口】室內用便器
  • 草率的,偷工減料的
 2. 知識+