Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. ping-pong

  • KK[ˋpɪŋ͵pɑŋ]
  • DJ[ˋpiŋpɔŋ]

  美式

  • n.
   乒乓球,桌球[U]
  • 釋義
  • 相關詞
  • n.
   名詞
  • 1. 乒乓球,桌球[U]

   a novel electronic ping-pong game 一種新穎的電子桌球遊戲

  • ph. 乒乓球,桌球

  • ph. 乒乓外交(1971年美國乒乓球隊訪問中國大陸是兩方建交的先聲)

  • 更多解釋
  • IPA[ˈpɪŋpɒŋ]
  • n.
   乒乓球
  • ping-pong ball/table 乒乓球/乒乓球檯
  • 乒乓,桌球
 2. 知識+