Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. PyDict

  rat on

  • ph.
   告密,出賣,背棄
 2. 知識+

  • about rat

   ...是很可憐的動物在英語中很多跟他相關的詞都不大好聽rat on 是指背叛是因為rat本來就是背叛之意on只是說附加在某人...爭出勝負,如果我記的沒錯的話,美國有一部電影就叫做rat race說的事一群人鉤心鬥角的故事。至於rat為什麼是廢話...

  • 請幫忙翻譯~中文翻譯成越語,謝謝~送10點!

   大嫂你好: chao chi : 非常感謝你們幫我處理很多事情, rat cam on anh chi da giup do em xu ly rat nhieu chuyen, 因為你們真的幫了我很...

  • 急!拜託幫忙~中文翻譯(北)越南話

   x x x yeu men rat cam on su dup do cua co trong sau nam qua cham soc toan the gd chung toi , co that su rat...cu chui boi la mang , co nun gian nhung ma van nin nhin ba tuy rang ba cu rat lam mom , the nhung co cung van coi cu nhu nguoi trong gd het long cham soc ba cung...