Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. walloping

  • KK[ˋwɑləpɪŋ]
  • DJ[ˋwɔləpiŋ]

  美式

  • adj.
   【口】巨大的;有力的
  • adv.
   【口】十足地
  • n.
   【口】重擊;毆打;慘敗;wallop的動詞現在分詞、動名詞
  • 釋義
  • 相關詞

  形容詞

  • 1. 【口】巨大的;有力的

  副詞

  • 1. 【口】十足地

  名詞

  • 1. 【口】重擊;毆打;慘敗
  • 2. wallop的動詞現在分詞、動名詞
  • n.
   【俚】碼頭短工之工作
  • 更多解釋
  • IPA[ˈwɒləpɪŋ]

  美式

  英式

  • n.
   痛打 to give sb. a (good) walloping 痛扁某人
  • adj.
   很大的 I got a walloping shock 我驚呆了
  • adv.
   極其 a walloping great or big fine 巨額罰款
  • 毆打

  PyDict