Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. incommode

  • KK[͵ɪnkəˋmod]
  • DJ[͵inkəˋməud]

  美式

  • vt.
   給……帶來不便;打擾;妨礙,阻礙
  • 過去式:incommoded 過去分詞:incommoded 現在分詞:incommoding

  • 相關詞
  • incommode的動詞現在分詞、動名詞
  • incommode的動詞過去式、過去分詞
  • 更多解釋
  • IPA[ˌɪŋkəˈməʊd]

  美式

  英式

  • vt.
   妨礙
  • 使感不便,添麻煩,妨礙

  PyDict