Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. unnerving

  • KK[͵ʌnˋnɝvɪŋ]
  • DJ[͵ʌnˋnə:viŋ]

  美式

  • adj.
   使人膽怯的;使人緊張不安的;unnerve的動詞現在分詞、動名詞
  • 釋義

  形容詞

  • 1. 使人膽怯的;使人緊張不安的 Watching people get their heads chopped off is an unnerving experience. 看人被斬首是件令人膽怯的經歷。
  • 2. unnerve的動詞現在分詞、動名詞
  • 更多解釋
  • IPA[ʌnˈnɜːvɪŋ]

  美式

  英式

  • adj.
   令人慌張的 a thoroughly unnerving experience 令人完全不知所措的經歷 unnerving accuracy 極度精準