Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. dash off

  • vt.
   匆匆地寫; 匆匆地畫
  • vi.
   飛奔
  • 釋義
  • 相關詞

  及物動詞

  • 1. 匆匆地寫; 匆匆地畫

  不及物動詞

  • 1. 飛奔 he dashed off without saying goodbye 他“再見”都沒說就匆匆離開了
  • ph.
   匆匆地寫或畫某事物 She dashed off a letter to her mother. 她給母親匆匆寫了一封信。
  • ph.
   使落空,使失敗

  PyDict

  • 更多解釋
  • ph.
   匆忙完成

  PyDict