Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

  1. embowel

    • KK[ɪmˋbaʊəl]
    • DJ[imˋbauəl]

    美式

    • vt.
      除去腸子
    • 動詞變化:emboweled / embowelled / emboweled / embowelled / emboweling / embowelling

    • 相關詞
    • embowel的動詞過去式、過去分詞
    • embowel的動詞過去式、過去分詞
    • embowel的動詞現在分詞、動名詞
    • 更多解釋
    • 除去腸子

    PyDict