Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. mugger

  • KK[ˋmʌgɚ]
  • DJ[ˋmʌgə]
  • n.【俚】
   偷襲搶劫者;強盜;過分誇張的演員;裝怪臉的人
  • 相關詞
  • n.
   混亂,紛亂
  • adj.
   混亂的,紛亂的
  • adv.
   混亂地,亂糟糟地
  • vt.
   使祕而不宣
  • vi.
   胡亂地幹,蠻幹
  • adj.
   混亂的
  • adv.
   混亂地
  • 秘密的,雜亂的秘密地,雜亂地秘密

  PyDict

  • 更多解釋
  • KK[ˋmʌgɚ]
  • DJ[ˋmʌgə]
  • n.
   澤鱷(一種鱷魚)
  • IPA[ˈmʌgə(r)]

  美式

  英式

  • n.
   搶劫犯