Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. stitch up

  美式

  • ph.
   (警察)造假證據誣陷(犯人);冤枉
  • 相關詞
  • ph.
   縫合(或縫補)某物 stitch up a wound/a hole 縫合傷口/縫補破洞 We'll soon have you stitched up! 我們很快就把你的傷口縫好!
  • 更多解釋

  美式

  • ph.
   (警察)造假證據誣陷(犯人);冤枉
  • vt.
   縫; 縫合