Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. 動詞

  • zhuyin[ㄉㄨㄥˋㄘˊ]
  • pinyin[dongci]
  • [Grammar] a verb
  • 相關詞
  • [Grammar] a linking verb
  • [Grammar] a reflexive verb
  • [Grammar] a linking verb
  • [Grammar] a verb phrase
  • [Grammar] infinitive
  • [Grammar] a transitive verb
  • [Grammar] a modal (verb)
  • [Grammar] a causative verb
  • 1
  • 2
  • 下一頁
  • 更多解釋
  • pinying[dong4 ci2]
  • verb

  CEDict