Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. 網球

  • zhuyin[ㄨㄤˇㄑㄧㄡˊ]
  • pinyin[wangqiu]
  • [Sports] tennis;a tennis ball
  • 相關詞
  • a tennis tournament
  • lawn tennis
  • court tennis
  • a net-cord ball
  • [Sports] a net ball; a let
  • a tennis skirt
  • a tennis player
  • tennis shoes
  • 1
  • 2
  • 下一頁
  • 更多解釋
  • pinying[wang3 qiu2]
  • tennis

  CEDict