Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

  1. 很抱歉,字典找不到您要的資料喔!

    您可以:

  1. 知識+

    • 請幫我將以下中文翻譯成中越南文

      ...con ton tai, toi cung khong biet phai lam the nao . Toi ton trong quyet dinh cua em . Neu co thoi gian mong em nghi...hanh phuc !    2006-06-19 09:57:46 補充: 因為這邊會自動行所以有些字會被斷掉,我還是寄信給你比較好!