Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. CEDict

  駁岸

  • pinying[bo2 an4]
  • a low stone wall built along the water's edge to protect an embankment;revetment
 2. 知識+

  • 閩南語競賽

   ...tsioh)被內底哭。今仔日的海水是深藍色的,海湧嘛比平常時閣較大。我坐佇駁岸(poh-huānn)頂感覺著規个人敢若綴海湧咧浮沉,若親像阿媽佇我心海內底浮沉...