Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. Gulf War Syndrome

  美式

  • ph.
   海灣戰爭綜合症(也稱 Persian Gulf War Syndrome,指海灣戰爭士兵回國後患病的症狀,如皮疹、記憶喪失、疼痛疲勞等)
  • 更多解釋

  美式

  • ph.
   海灣戰爭綜合症(也稱 Persian Gulf War Syndrome,指海灣戰爭士兵回國後患病的症狀,如皮疹、記憶喪 ...
  • n.
   海灣戰爭綜合症