Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. KO'd

  • KO的動詞過去式、過去分詞
 2. 知識+

  • 越南話一句--請翻譯!謝謝!

   ... bao,, D 這邊風災 thiet hai nhieu,, 很多災難很多 D co sau ko? D 有沒怎樣 dich cum ben D cung dang co chieu huong tang do,,,,, D 這邊...

  • 中翻越(拜託高手大大幫忙)

   ... cũng biêt́ .nói tính cách ko đồi em cũng ko thićh anh mà.anh sẽ cô...

  • 再麻煩翻譯越南簡訊!感恩

   ...人名’‘吧 tai thay fb cua d den sang ca ngay ma ko thay d nt nen th so lam phien d thoi ma 因为th 我看到你的...du sao d thich la ok roi 只要 d 喜欢就好 ---nhung d ko thick ak 但是 d 不喜欢啦 th oi th 哦 th dau rujj...