Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

  1. 很抱歉,字典找不到您要的資料喔!

    您可以:

  1. 知識+

    • 可以幫我翻譯這段拼音文字嗎

      ...le ma . 中二班的學生。現在你們回到台灣了嗎? zuo fei ji lei ma. hao hao bao hu sheng ti o . 坐飛機累嗎?好好保護身體啊...用拼音打給你啊! bay bay .wan an . 拜拜!晚安。 wo song yi zhang zhao pian gei ni . 我送一張照片給你。