Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. 資料僅供參考

  Peng Chau

  • ph.
   【香港】 坪洲
 2. 知識+

  • 問中文名子改英文名子??

   ...jung chung ㄔ chr chih ㄔㄚ cha cha ㄔㄜ che che ㄔㄞ chai chai ㄔㄠ chau c

  • 誰有羅馬拚音表~~?

   ...jung chung ㄔ chr chih ㄔㄚ cha cha ㄔㄜ che che ㄔㄞ chai chai ㄔㄠ chau chao ㄔㄡ

  • 運動的名詞的台語

   賽跑..走飆(cháu-pio) 跳高..跳懸(thiàu-kôaiⁿ) 打球..拍球( phah-kiû) 溜冰..溜冰(liu-peng) 游泳..泅水(siû-chúi) 潛水..藏水(chhàng-chúi...