Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. abandoned

  • KK[əˋbændənd]
  • DJ[əˋbændənd]

  美式

  • adj.
   被放棄的;被遺棄的;寡廉鮮恥的;恣意放蕩的
  • 釋義
  • 同反義

  形容詞

  • 1. 被放棄的;被遺棄的 There was an abandoned house by the riverside. 河邊有一所無人居住的房子。
  • 2. 寡廉鮮恥的;恣意放蕩的 live an abandoned life 過放蕩的生活
  • 3. 無約束的 He let out a shriek of abandoned laughter. 他尖著嗓子縱聲大笑。
  • 4. abandon的動詞過去式、過去分詞