Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. accomplished

  • KK[əˋkɑmplɪʃt]
  • DJ[əˋkɔmpliʃt]

  美式

  • adj.
   完成了的;達到了的;已實現的;熟練的;有造詣的
  • 釋義
  • 同反義
  • adj.
   形容詞
  • 1. 完成了的;達到了的;已實現的

   an accomplished fact 既成事實

  • 2. 熟練的;有造詣的

   Both my parents are accomplished musicians. 我父母親均是有造詣的音樂家。

  • 3. 善於社交的;有教養的

   an accomplished lady 有教養的女士

  • 4. accomplish的動詞過去式、過去分詞
 2. 知識+