Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. agricultural

  • KK[͵ægrɪˋkʌltʃərəl]
  • DJ[͵ægriˋkʌltʃərəl]

  美式

  • adj.
   農業的;務農的;農用的;農藝的;農學的
  • 釋義
  • 相關詞

  形容詞

  • 1. 農業的;務農的;農用的 There is a great demand for agricultural machinery in this country. 這個國家十分需要農用機器。
  • 2. 農藝的;農學的 an agricultural college 農學院
  • 更多解釋
  • IPA[ˌægrɪˈkʌltʃərəl]

  美式

  英式

  • adj.
   農業的; 農用的 agricultural college/produce 農學院/農產品