Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. anathematize

  • KK[əˋnæθəmə͵taɪz]
  • DJ[əˋnæθimətaiz]

  美式

  • vi. & vt.
   【宗】詛咒;宣告(將……)逐出教門;強烈譴責
  • 過去式: anathematized 過去分詞: anathematized 現在分詞: anathematizing

  • 相關詞
  • anathematize的動詞現在分詞、動名詞

  • = anathematize

  • anathematize的動詞過去式、過去分詞