Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. apologize

  • IPA[əˈpɒlədʒaɪz]

  美式

  英式

  • vi.
   道歉
  • 過去式:apologized 過去分詞:apologized 現在分詞:apologizing

  • 釋義

  不及物動詞

  • 1. 道歉 to apologize for sb./sth. 為某人/某事道歉