Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. 腹腔動脈

  • ZHUYIN[ㄈㄨˋㄑㄧㄤㄉㄨㄥˋㄇㄞˋ]
  • PINYIN[fuqiangdongmai]
  • [Anatomy] arteria coeliaca
 2. 知識+

  • flexurae? flexura?

   ...flexure, 這個字在拉丁文中的原意是 "彎曲" 常用在醫學名詞上: 例如 arteria flexurae dextrae flexura coli sinistra 等等 2007-08-10 20:55:36 補充: arteria flexurae...