Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. authorization

  • KK[͵ɔθərəˋzeʃən]
  • DJ[͵ɔ:θəraiˋzeiʃən]

  美式

  • n.
   授權;委任;認可;批准
  • 更多解釋
  • IPA[ˌɔːθəraɪˈzeɪʃn]

  美式

  英式

  • n.
   授權; 批准 to give or grant authorization (to do sth.) 授權(做某事) authorization to do/for sth. 做某事/某事物的許可
 2. 知識+

  • 翻譯 This authorization may be

   This authorization may be withdrawn at any time in writing except to the extent that the...

  • 英文委託書

   Authorisation letter To whom it may concern, I , xxx, I D ...

  • 菲律賓語幫幫忙翻譯幫

   ok try ko gawa authorization dito ok 我試著在這裡申請認證 gayahin ko na lang pirma mo tingnan ko if makakalusot...的簽名,看能否在NSO(註1)通過 ate ano kaya ikay na lang gumawa authorization madali lang naman pirma ko. 大姐您若能幫我申請認證我的簽名非常容易模仿 kasi...