Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

  1. automatic language translator

    • KK[͵ɔtəˋmætɪk ˋlæŋgwɪdʒ trænsˋletɚ]
    • DJ[͵ɔ:təˋmætik ˋlæŋgwidʒ trænsˋleitə]
    • ph.
      自動語言翻譯機