Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. bach

  • KK[bætʃ]
  • DJ[bætʃ]

  美式

  • vi.
   過獨身生活
  • 過去式:bached 過去分詞:bached 現在分詞:baching

  • 相關詞
  • abbr.
   = bachelor
  • 更多解釋
  • KK[bɑk]
  • DJ[bɑ:k]

  美式

  • n.
   巴哈(1685-1750,德國作曲家)
  • bachelor之略語過獨身生活

  PyDict

 2. 知識+

  • 翻譯”When the Bach Is ...”

   believe it or not, machine translation actually works quite nicely: 巴哈攪怪時,羊兒們沒棲身之所(沒有人會睡的著)我有試著聽巴哈的 Toccata and Fugue in D minor,不過我的音樂欣賞能力太差了,不太能明白它那裡可怕 (demonic)...這問題是考我們中文與音樂欣賞能力吧...

  • Sebastian Bach 要怎麼唸??請給我音標~

   Sebastian Bach, 就是頂頂大名的音樂家巴哈 啦. 一般國語翻成 瑟巴斯倩 巴哈. 對日文來說算外來語 你說呢

  • 中翻英 越簡單越好(急~~)

   ...嘿!嘿!嘿!你們是不是忘記我們千辛萬苦的欺騙自己老公, Bach tuyet cong chua; ha!ha!ha!cac em co phai la da quen het cac...cho troi xem ko a. 白雪公主:那我們要去哪裡找他阿? bach tuyet cong chua a; vay chung minh phai di dau de ma duoc no...