Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. ban

  • IPA[bæn]

  美式

  英式

  • vt.
   明令禁止
  • n.
   禁令
  • 過去式:banned 過去分詞:banned 現在分詞:banning

  • 名詞複數:bans

  • 釋義
  • 同反義

  及物動詞

  • 1. 明令禁止 to ban sb. from doing sth. 禁止某人做某事 traffic is banned from the city centre 市中心禁止車輛通行

  名詞

  • 1. 禁令 a smoking ban 禁煙令 to impose/lift a ban on sth. 頒布/解除對某事物的禁令

  同義詞

  1. an official or legal prohibition

  2. an official exclusion of a person from an organization, country, or activity

  反義詞

  「1. an official or legal prohibition」的反義字

  「2. an official exclusion of a person from an organization, country, or activity」的反義字

 2. 知識+

  • kinh chao cac ban

   chao ban chuong trinh tieng viet tu lop cho den lop 12 o Viet Nam minh gio da...viet nam, lich su the gioi, cac cuoc chien tranh tan khoc, lich su ve dia phuong, hoc xem ban do, doc ban do, ve ban do....... - dia ly : dia ly ba mien cua viet nam, khoang san, the...

  • ban goc 請大大幫忙越翻中。

   bản gốc : 原版本 lùng ; 搜索 ( 但 lanh lung 的意思 卻是 : 冷漠 ) đưa : 遞給 ,送 trong... người ngày thơ 那麼懷念懷念著少年的人兒. 2010-05-27 05:53:45 補充: bản gốc 是 : 原版本。 分開解釋的話, bản : 本 ,板, 版 gốc : 角 , 原來.... Nắng...

  • 韓文 ban 的意思

   我韓國男友說"ban"在韓文可能有這三種意思 1.half(一半) 但他說一般"ban"不單獨...