Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. behemoth

  • KK[bɪˋhiməθ]
  • DJ[biˋhi:məθ]

  美式

  • n.
   巨獸;龐然大物
  • 釋義
  • n.
   名詞
  • 1. 巨獸;龐然大物

   I asked him to buy me a compact car, but he bought me a behemoth instead. 我要他給我買部小型車,結果他給我買了個龐然大物。

  • 更多解釋
  • KK[bɪˋhiməθ]
  • DJ[biˋhi:mɔθ]

  美式

  • n.
   巨獸(源出《聖經》約伯記,據說所指的是河馬)
  • IPA[bɪˈhiːmɒθ]

  美式

  英式

  • n.
   龐然大物
  • a behemoth of a project 龐大的工程
  • [像河馬的] 巨獸

  Powered by PyDict

 2. 知識+