Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. blackguard

  • KK[ˋblækgɚd]
  • DJ[ˋblækgɑ:d]

  美式

  • n.
   說髒話的人;惡棍
  • adj.
   粗鄙的;滿口髒話的
  • vt.
   辱罵
  • 過去式: blackguarded 過去分詞: blackguarded 現在分詞: blackguarding

  • 釋義
  • n.
   名詞
  • 1. 說髒話的人;惡棍
  • adj.
   形容詞
  • 1. 粗鄙的;滿口髒話的
  • vt.
   及物動詞
  • 1. 辱罵
  • 更多解釋
  • 無賴,流氓辱罵,行為如流氓庸俗的,濫罵的

  Powered by PyDict

 2. 知識+