Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. bollocking

  • KK[ˋbɑləkɪŋ]
  • DJ[ˋbɔləkiŋ]

  美式

  • n.
   【英】怒斥,訓斥
  • 釋義
  • n.
   名詞
  • 1. 【英】怒斥,訓斥

   I expect I'll get a bollocking from my boss when she finds out. 我看,讓老板娘知道了,我得挨一頓臭訓。

  • 更多解釋
  • IPA[ˈbɒləkɪŋ]

  美式

  英式

  • n.
   臭罵
  • to give sb. a bollocking 把某人臭罵一通

   to get a bollocking 捱一通臭罵