Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. brash

  • KK[bræʃ]
  • DJ[bræʃ]

  美式

  • adj.
   性急的;無禮的;易碎的
  • n.
   驟雨;碎片;殘枝
  • 比較級: brasher 最高級: brashest

  • 釋義
  • 相關詞
  • adj.
   形容詞
  • 1. 性急的;無禮的
  • 2. 易碎的
  • 3. 輕率的;倉促的
  • n.
   名詞
  • 1. 驟雨
  • 2. 碎片;殘枝
  • 3. 胃灼熱
  • brash的形容詞比較級

  • brash的形容詞最高級

  • 更多解釋
  • IPA[bræʃ]

  美式

  英式

  • adj.
   自以為是的
  • 性急的,倉促的,無禮的,傲慢的胃灼熱,驟雨,碎片

  Powered by PyDict

 2. 知識+