Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. buttocks

  • buttock的名詞複數
  • 相關詞
  • n.
   (常複數)屁股;船尾
  • vt.
   用腰摔
  • n. 半邊臀部; 臀尾部

  • 屁股的半邊肉,屁股,船尾背摔

  Powered by PyDict

  • vt. (摔角)攔腰拋擲

  • 更多解釋
  • 臀部

  Powered by PyDict

 2. 知識+