Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. caramelise

  • KK[ˋkærəmlaɪz]
  • DJ[ˋkærəməlaiz]

  美式

  • = caramelize
  • 相關詞
  • vt.
   使成焦糖(色) As a last step, the baker caramelized the cake. 最後的一道步驟是,烘焙師將蛋糕塗上焦糖。
  • caramelize的動詞第三人稱單數變化形
  • caramelize的動詞過去式、過去分詞
  • vt.
   使變成焦糖
  • vi.
   變成焦糖
  • 使成焦糖,變成焦糖

  PyDict