Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. caramelize

  • KK[ˋkærəm!͵aɪz]
  • DJ[ˋkærəməlaiz]

  美式

  • vt.
   使成焦糖(色)
  • 過去式:caramelized 過去分詞:caramelized 現在分詞:caramelizing

  • 釋義

  及物動詞

  • 1. 使成焦糖(色) As a last step, the baker caramelized the cake. 最後的一道步驟是,烘焙師將蛋糕塗上焦糖。