Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. circumvolve

  • KK[͵sɝkəmˋvɑlv]
  • DJ[͵sə:kəmˋvɔlv]

  美式

  • vi.
   盤繞
  • vt.
   使盤旋而轉
  • 過去式:circumvolved 過去分詞:circumvolved 現在分詞:circumvolving

  • 釋義
  • 相關詞

  不及物動詞

  • 1. 盤繞

  及物動詞

  • 1. 使盤旋而轉
  • circumvolve的動詞過去式、過去分詞
  • 更多解釋
  • 旋轉

  PyDict