Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. cohere

  • KK[koˋhɪr]
  • DJ[kəuˋhiə]

  美式

  • vi.
   黏合,附著,凝聚;【物】相干,相參;【化】內聚
  • 過去式:cohered 過去分詞:cohered 現在分詞:cohering

  • 釋義
  • 同反義
  • 相關詞

  不及物動詞

  • 1. 黏合,附著,凝聚 make two surfaces cohere 使兩個平面黏合
  • 2. 【物】相干,相參;【化】內聚
  • 3. 一致,協調
  • 4. (理論等)前後一致,有條理,連貫 an argument that simply fails to cohere 前後完全矛盾的論點

  同義詞

  vi. 擠緊,黏合,凝聚

  vi. 前後一致,有條理

  • cohere的動詞過去式、過去分詞
  • ph.
   符合
  • ph.
   符合
  • 更多解釋
  • IPA[kəʊˈhɪə(r)]

  美式

  英式

  • vi.
   黏合