Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

搜尋結果

 1. contextual

  • KK[kənˋtɛkstʃʊəl]
  • DJ[kənˋtekstʃuəl]

  美式

  • adj.
   上下文的;取決於上下文的
  • 釋義

  形容詞

  • 1. 上下文的;取決於上下文的 Judging by the contextual meaning of the contract, you did agree to our product delivery by March of next year. 從合約的上下文意思來看,你們是贊成我們在明年三月前交貨的。
  • 更多解釋
  • IPA[kənˈtekstʃʊəl]
  • adj.
   上下文的; 與環境相關的 contextual criticism 背景批評