Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. copyholder

  • KK[ˋkɑpɪ͵holdɚ]
  • DJ[ˋkɔpi͵həuldə]

  美式

  • n.
   校對助手;【英】【律】享有土地者
 2. 知識+

  • ”校估”的英文?

   校估 (校對與評估) 校對:collate 校對,核對;對照 collation 校對 copyholder 校對助手 proof 校對 proofread 校對;校勘 proofreader 校對者 reader (出版社的)審稿人...