Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. debut

  • KK[dɪˋbju]
  • DJ[diˋbju:]

  美式

  • n.[C]
   首次露面;初次登臺;(年輕女性)初次進入社交界
  • 名詞複數:debuts

  • 釋義
  • 相關詞

  可數名詞

  • 1. 首次露面;初次登臺 The actress made her debut in the new comedy. 這位演員在那齣新喜劇中首次登臺演出。
  • 2. (年輕女性)初次進入社交界 Helen made her debut at a party when she was eighteen. 海倫十八歲時在一次聚會上初次進入社交界。
  • debut的名詞複數
  • ph.
   初次登臺,初次進入社交界

  PyDict

  • 更多解釋
  • IPA[ˈdeɪbjuː]

  美式

  英式

  • n.
   首次亮相 a debut performance 首次登臺演出 a debut album 首張專輯
  • 初次演出,初入社交界

  PyDict