Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. debuts

  • debut的名詞複數
  • 相關詞
  • n.[C]
   首次露面;初次登臺 The actress made her debut in the new comedy. 這位演員在那齣新喜劇中首次登臺演出。
  • n.
   首次亮相 a debut performance 首次登臺演出 a debut album 首張專輯
  • 初次演出,初入社交界

  PyDict

  • ph.
   初次登臺,初次進入社交界

  PyDict