Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. demodulate

  • KK[diˋmɑdʒə͵let]
  • DJ[di:ˋmɔdjuleit]

  美式

  • vt.
   【電信】解調
  • 過去式:demodulated 過去分詞:demodulated 現在分詞:demodulating

  • 相關詞
  • demodulate的動詞過去式、過去分詞
  • demodulate的動詞現在分詞、動名詞
  • 更多解釋
  • 使解調,使檢波

  PyDict