Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. devolatilize

  • KK[diˋvɑlətəl͵aɪz]
  • DJ[di:ˋvɔlətilaiz]

  美式

  • vi. & vt.
   液化;除去揮發成分
  • 過去式: devolatilized 過去分詞: devolatilized 現在分詞: devolatilizing

  • 相關詞
  • devolatilize的動詞第三人稱單數變化形