Yahoo奇摩字典 網頁搜尋

 1. disinfest

  • KK[͵dɪsɪnˋfɛst]
  • DJ[͵disinˋfest]

  美式

  • vt.
   驅除……上的害蟲;消滅(莊稼等)的害蟲
  • 過去式: disinfested 過去分詞: disinfested 現在分詞: disinfesting

  • 相關詞
  • disinfest的動詞現在分詞、動名詞

  • disinfest的動詞過去式、過去分詞

  • 更多解釋
 2. 知識+